Mitsubishi - Products - Heat Pumps - Q-ton - Unique advantages

Jedinstvene prednosti

Neke od jedinstvenih prednosti upotrebe energetski efikasnih Q-ton toplotnih pumpi nove generacije


  • - Sanitarna topla voda (65-90C) cak i predelima sa niskim spoljnim temperaturama
  • - Prirodno rashladno sredstvo (CO²)
  • - Bez pada kapaciteta do -7°C
  • - Do 6 puta efikasnije od gasnih kotlova
  • - Do 50% manja emisije stetnih gasova u odnosu na gasne kotlove
  • - Zadovoljava kapacitete od 5.000 do 100.000 L/dnevno
  • - Jednostavan upravljac sa ekranom osteljivim na dodir

Vrlo nizak nivo operativnih troskova

Upotrebom Q-ton toplotnih pumpi znacajno se samanjuju operativni troskovi i emisija ugljenika, od 40 do 75%. Pogodne su za ugradnju u nove i postojece objekte i ne zahtevaju pomocne grejace.