Mitsubishi - Products - Heat Pumps - Q-ton - How it works

Kako radi Q-ton toplotna pumpa

Q-ton toplotna pumpa koristi visoko efikasnu tehnologiju da bi se smanjili troskovi i emisija stetnih supstanci


Q-ton toplotna pumpa koristi rashladni ciklus koji apsorbuje toplotu spoljneg vazduha i 2-stepeni kompresor koji rashladno sredstvo dovodi u stanje visokog pritiska da bi podigao temperaturu. Integrisani izmenjivac koristi toplotu rashladnog sredstva da zagreje vodu na temperaturu od 65°C do90°C koja se dalje koristi u sanitarne svhe.

Sistem moze da bude projektovan tako da zadovolji specificne potrebe, od jedne jedinice kapaciteta 30 kW koja može da obezbedi 6.000 l dnevno, do modularnih konfiguracija kapaciteta do 480 kW povezanih sa velikim rezervoarima za skaldistenje tople vode. Kontroleri sa ekranima osetljivim na dodir omogućavaju jednostavno upravljanje i pracenje rada sistema.