Mitsubishi - Products - Heat Pumps - Q-ton

Q-ton

Ovaj model toplotne pumpe vazduh-voda, obezbedjuje visoku efikasnost i nizak nivo emisije stetnih supstanci sto je cini idelnom za upotrebu u komercijalne svrhe.


Neke od prednosti koristenja Q-ton toplotne pumpe su: 

  • Proizvodi toplu vodu temperature do 90 C bez upotrebe elektro grejaca
  • Izvedba u monoblok varijanti sa CO2 kao rashladnim sredstvom ima nulti potencijal na razaranje ozonskog omotaca (Zero ODP) i 1.0 Global Warming Potential (GWP) koji je najnizi moguci
  • Sa vrednosti CoP od 4.3, koji je najveci u industriji, idealna je za upotrebu u komercijalnim objektima kao sto su hoteli, banjski centri i domovi za brigu o starim licima
  • Q-ton toplotna pumpa moze da se upotrebi svuda gde postoji potreba za kolicinama tople vode visim od 5.000 l dnevno. Najcesce je to u sledecim objektima:

  • Bolnice
  • Restorani
  • Hoteli
  • Perionice
  • Proizvodnja hrane
  • Fitnes centri

Q-ton toplotna pumpa ima kapacitet od 30 kW u varijanti sa jednom spoljnom jedincom. Moguce je povezivanje do 16 jedinica u sistem ukupnog kapaciteta 480 kW. Da bi ste saznali vise detalja, posetite stranicu sa

preciznom specifikacijom.

Q-ton katalog

Pogledajte detaljnije ovaj proizvod

Download now >