Mitsubishi - Products - Controllers & accessories - PFD & branch pipes

PFD & racve

PFD uredjaji za kontrolu protoka rashladnog sredstva omogucavaju regulaciju rada KXR6 (Heat recovery) sistema


Na PFD uredjaje za kontrolu protoka rashladnog sredstva moguce je spojiti do 20 unutrasnjih jedinica ukupnog kapaciteta 44.8 kW koje pri tom rade u istom rezimu (bilo hladjenje ili grejanje). Novi modeli omogucavaju laksu ugradnju, unutrasnje jedinice mogu da budu udaljene do 40 m, pri tom je tecna faza rashladnog sredstva spojena direktno na unutrasnju jedinicu cime je omoguceno skracenje vremena potrebnog za ugradnju i smanjenje troskova ugradnje.

U slucaju promene rezima rada unutrasnjih jedinica (hladjenje i grejanje) smanjen je nivo buke koji nastaje kao posledica promene toka rashladnog sredstva, bez potrebe da kompresor prekida rad ili smanjuje broj obrtaja, a time i kapacitet.

U ponudi je PFD11234X4-E kao 4-vodni PFD kontroler kod koga je moguce povezivanje do 4 unutrasnje jedinice koje rade istovremeno u rezimu bilo hladjenje ili grejanja nezavisno.

Sertifikovane racve za pouzdan i dug radni vek


Prilikom ugradnje KXR6 sistema preporucivo je koristiti MHI racve za vezu sa unutrasnjim jedinicama. Bakarni razvodni elementi racve moraju biti upotrebljeni u skaldu sa upustvom proizvodjaca omogucavajuci nesmetan protok rashladnog sredstva i u skaldu da Evropskim standardom E378:2000.